BLOG

Mešká ti lietadlo? Dozvieš sa, čo v takom prípade robiť

Ako človek lietajúci máte svoje povinnosti a práva. V leteckej doprave sa môžeme odraziť od dvoch zásadných inštitúcií, ktoré o nich hovoria. Prvou z nich je IATA (Medzinárodné združenie leteckých dopravcov). Tá zastrešuje 275 leteckých dopravcov (83 % prepravcov na celom svete). Jej misiou je reprezentovať, viesť a slúžiť leteckému priemyslu. Tou druhou je samotná Európska únia. Svojim obyvateľom garantuje dodržiavanie postupov u leteckých spoločností v rámci EÚ . Volá sa to Nariadenie EP, ktorým sa ustanovujú pravidlá systému náhrad a pomoci cestujúcim. Aj keď všetci vieme, aké je to s garanciami. A je celkom jedno, či ide o lietadlo nízkonákladovej spoločnosti alebo renomovaného prepravcu.

Ak sa udeje čokoľvek, treba to riešiť hneď na letisku!

Základné pravidlo znie: „Ak sa udeje čokoľvek, treba to riešiť hneď na letisku!“. Nájdite si pult konkrétnej leteckej spoločnosti (ak sa inak nedá, skúste aj check-in pult). Riešte to priamo tam a s nimi. Ak raz z letiska odídete a budete sa snažiť dovolať na helpdesk, lebo vám zrušili let, málokedy budete mať to šťastie, že vám pomôžu na diaľku.

Zrušili vám let?

Ak letecká spoločnosť zruší let a dá vám vedieť aspoň 2 týždne pred plánovaným odletom, máte právo na vrátenie peňazí za letenku. Agentúra vám zvyčajne nevráti ich transakčný poplatok. Ak sa let zruší v kratšom časovom intervale, mala by vám letecká spoločnosť dať možnosť, že vás presmeruje na najbližší voľný let. Môže to byť let, ktorý operuje sama alebo jej codeshare partneri (codeshare = letím do Paríža z Viedne, linka Austrian Airlines. Na navigačnej tabuli na letisku hľadám moje číslo letu OS 411. To nikde. Chytá ma panika. Potom pozerám, že AF 5041 sa strieda s OS 411. Tak idem na gate, že snáď sa podarí. A jé je – super, dobre som. Codeshare znamená zmluvu medzi Air France a Austrian Airlines, ktorá im prináša výhody a mne zmätok).

Zdroj: freepik.com

Ak vám letecký dopravca nevie dať adekvátne presmerovanie v daný deň, ale až na nasledujúci deň, máte napríklad tieto práva: jedlo a občerstvenie zodpovedajúce času čakania, hotelové ubytovanie a prepravu medzi letiskom a miestom ubytovania. Okrem toho sa cestujúcemu bezplatne ponúknu dva telefónne hovory, telexy alebo faxové správy, alebo e-maily. Toto platí v rámci EÚ podľa Nariadenia EP a ER (ES) č. 261/2004 (čl. 9, ods. 1, písme a, b, c, ods. 2). Podľa tej istej smernice má cestujúci právo na náhradu, ale aj tu platí, čo si nevyhádate, to nedostanete (článok 5 Nariadenia: „Dôkazné bremeno pokiaľ ide o to, či a kedy bol cestujúci informovaný o zrušení letu, spočíva na prevádzkujúcom leteckom dopravcovi„).

Aby som to zhrnula, máte nárok na náhradu nasledovne: 250 € (let do 1 500 km), 400 € (let 1 500 – 3 500 km), 600 € (nad 3 500 km) začínajúce v EÚ. Mimo EÚ platia iné pravidlá, ktoré by mala regulovať práve IATA, ale keďže nezastrešuje všetky letecké spoločnosti sveta, nasaďte útok a hájte svoje záujmy na mieste!

Mešká vám lietadlo?

Za reálne meškanie a uplatnenie vašich práv na náhradu sa považuje keď lietadlo mešká viac ako 2 hodiny pri letoch do 1 500 km. Pri dlhších letoch sú to 3 alebo 4 hodiny (3 hodiny = lety 1 500 – 3 500 km, 4 hodiny = lety nad 3 500 km). Platia tu rovnaké pravidlá o náhradách ako v prípade zrušenia letu. V prípade, ak váš let mešká viac ako 5 hodín, máte možnosť vrátenia peňazí za letenku (alebo alikvotnú časť za nepreletený úsek). Aj tu platia pravidlá o letoch, ktoré začínajú na území EÚ. Nečakajte, že letecká spoločnosť vás príde osobne vyzvať, aby vám niečo nahradila. Musíte ísť na ich pult a dožadovať sa. A hlavne, nedajte sa odbiť.

Stratila sa, poškodila, zničila alebo len vaša batožina mešká?

Letíte do New Yorku. Po dlhom lete čakáte na karusel, ktorý vám prinesie batožinu a ona nikde. Aj to sa stáva, našťastie menej častejšie ako „overbooking“. Zase sa vrátim k zlatému pravidlu môjho cestovania – riešte to okamžite na mieste. Treba ísť na LOST BAGGAGE (strata batožiny) a tam spísať reklamáciu. Uvádzajte tam aj adresu, kam by vám mali batožinu doručiť. Určite však nečakajte zázraky. Máte nárok až na 1 180 € na náhradu škody vzniknutej zničením, poškodením, stratou alebo meškaním batožiny v rámci letu prevádzkovaného leteckou spoločnosťou z krajiny EÚ kdekoľvek na svete. Nespoliehajte sa ani na agentúru, od ktorej letenku kupujete. A raz a navždy, Pelikán nie je letecká spoločnosť. Je to len sprostredkovateľ. Nevlastní lietadlo, ktorým letíte.

Chcete sa sťažovať? Nech sa páči!

V prípade núdze existujú kontaktné linky, kde sa môžete sťažovať (ak budete mať čas a chuť). V prípade odmietnutia nástupu na palubu, zrušenia letu alebo dlhého meškania a následného odoprenia práv leteckou spoločnosťou môže cestujúci podať sťažnosť príslušnému štátnemu orgánu. Jeho názov a adresu je možné získať od Europe Direct Freephone na bezplatnom telefónnom čísle 0080067891011 alebo na e-mailovej adrese mail@europe-direct.cec.eu.int. Europe Direct Freephone takisto poskytuje informácie o organizáciách, ktoré poskytujú poradenstvo alebo pomoc v prípade sťažností iného druhu. S informáciami o priebehu vybavovania sťažností sa cestujúci môžu písomne obrátiť aj na Generálne riaditeľstvo Európskej komisie pre  energetiku a dopravu na adrese European Commission, Energy and Transport DG, B-1049 Brussels, alebo faxom na čísle (32-2) 299 10 15 alebo e-mailom na adrese tren-aprights@cec.eu.int.

Ak vás lietadlo neláka, pokojne sa môžete vybrať na výlet do Prahy – poradím vám, kde si užijete skvelé jedlo a príjemnú atmosféru. No a v prípade, ak máte psa, s ktorým dovolenkujete, mám pre vás tip na poznávací zájazd cez Rakúsko, Taliansko a Slovinsko.